Công ty Đông Phong Việt Nam thuộc tập đoàn công ty ô tô Dongfeng Hồ Bắc Trung Quốc, công ty Đông Phong Việt Nam có nhiệm vụ nhập khẩu và phân phối các dòng xe chuyên dụng Dongfeng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các đối tác của công ty Đông Phong Việt Nam gồm:

  • Công Ty ô tô Dongfeng Hồ Bắc Trung Quốc (China)
  • Công ty ô tô chuyên dùng Việt Nam (HN)
  • Công ty ô tô Việt Nhật (HN)
  • Công ty ô tô Phú Mẫn (HCM)
  • Công ty cổ phần ô tô An Sương (HCM)
  • Công ty cổ phần ô tô Miền Nam (HCM)